Vivid Games otrzyma dofinansowania na blisko 8,7 mln PLN z programu GameINN.

2017-10-04

Vivid Games otrzyma dofinansowania na blisko 8,7 mln PLN z programu GameINN. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało spółce dofinansowanie na realizację, podobnie jak w I edycji konkursu, dwóch projektów:

1. ”Opracowanie prototypu gry wykorzystującego model rzeczywistego współoddziaływania środowiska i pojazdów kołowych w czasie rzeczywistym na platformach mobilnych bazując na algorytmach symulacji fizycznych.” Wartość 6.3 mln PLN. Kwota dofinansowania: 4,2 mln PLN

W ramach projektu zostanie opracowany grywalny prototyp unikalnej gry skupiającej się na pojazdach kołowych, opartej na rywalizacji, wykorzystujący model rzeczywistego współoddziaływania środowiska i pojazdów kołowych, obliczanych w czasie rzeczywistym na platformach mobilnych.

2. „Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego adaptacyjne dostosowywanie poziomu trudności w czasie rzeczywistym, w wielu wymiarach przestrzeni cech gracza i dla różnych gatunków gier.” Wartość 6.7 mln PLN. Kwota dofinansowania: blisko 4,5 mln PLN

W ramach projektu zostanie opracowany innowacyjny system informatyczny w architekturze klient-serwer adaptujący i generujący poziom trudności gry (adapter i generator) w czasie rzeczywistym na podstawie zbieranych danych analitycznych z zakresu sprawności i umiejętności gracza. W efekcie realizacji prac B+R nad wynikowym adapterem trudności oraz generatorem poziomów w czasie rzeczywistym, powstaną prototypy gier (w silniku UE4 lub Unity).

W II edycji ogłoszonego przez NCBiR konkursie, do rozdysponowania było 100 mln zł.


POWRÓT