Vivid Games opublikował raport za 2021 rok. Real Boxing wygenerował aż 63% rocznej sumy przychodów.

28.04.2022

Vivid Games opublikował raport za 2021 rok.

Real Boxing wygenerował aż 63% rocznej sumy przychodów.

Sprzedaż za cały 2021 to ponad 24 mln zł. Wynik netto, w związku z istotnymi odpisami zapowiedzianymi przez Spółkę w lutym, wynosi –14,86 mln zł. W związku z odpisami,  amortyzacja, bezpośrednio obciążająca wynik,  zmniejszy się  w 2022 o 2 mln zł.

Obecnie Spółka skupia się na dalszym rozwoju portfolio. Kluczowe pod kątem potencjału komercyjnego i generowanych przychodów projekty to Real Boxing 2 i Eroblast. Spółka inwestuje też w kolejny projekt - w marcu ogłoszono, że leitmotivem nowego, nawiązującego do bokserskiej serii tytułu będzie świat walk karate.

Rok 2021 był dla nas bardzo ważny i pozwolił wprowadzić do organizacji dużo istotnych zmian. Usprawniliśmy wiele wewnętrznych procesów, zaktualizowaliśmy strategię i nieco przeorganizowaliśmy strukturę wewnętrzną. Już teraz widzimy pozytywny wpływ powyższych działań, zarówno na naszą codzienną pracę, jak i generowane przychody. Obok Real Boxing 2, coraz silniejszy udział ma w nich Eroblast.” - podkreśla Jarosław Wojczakowski, prezes Zarządu Spółki. „Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo odpisy obciążyły nasz wynik za rok 2021. Uważamy jednak, że były niezbędne. Nie chcemy, by projekty, których potencjał już się wyczerpał nadal wymiernie wpływały na wyniki Spółki.” – dodaje prezes Zarządu Spółki.

Real Boxing 2 wygenerował w 2021 roku przychody na poziomie ponad 15 mln zł. Realizujemy jednak plan, który z każdym miesiącem podnosi naszą efektywność. W najbliższych dniach przedstawimy graczom nowy wewnętrzny sklep. Z punktu widzenia możliwości rozwoju monetyzacji jest to kluczowy krok. Spodziewamy się, że może istotnie wpłynąć na przychody z tytułu w kolejnych okresach. Równolegle rozwijamy zaangażowaną społeczność graczy, m.in. dzięki otwarciu na promocję w popularnych kanałach społecznościowych, jak TikTok czy Snapchat.” – podkreśla Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing.

W kwietniu Spółka zaprezentowała wstępne wyniki za I kwartał. Sprzedaż za ten okres wzrosła o blisko 50% wobec I kwartału 2021 i wynosi 7,6 mln zł, a EBITDA jest na poziomie 1 mln zł.

 POWRÓT