Subskrypcja zakończona

2015-07-03

Przydział akcji serii D, na które zapisy prowadzono do 2 lipca br. zakończył się ogromnym sukcesem. Zainteresowanie papierami Vivid Games S.A. było ogromne. W transzy Małych Inwestorów zastosowano stopę redukcji na poziomie 59,143%.

Subskrypcja zakończyła się przydziałem maksymalnej zakładanej liczby akcji tj. 2.000.000 po cenie emisyjnej 5,00 zł za akcję.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu bieżącego z zakończenia subskrypcji dostępnego w zakładce Dla Inwestorów.


POWRÓT