Vivid Games: Jesteśmy jedną z niewielu branż, która nie będzie dotknięta bezpośrednimi konsekwencjami pandemii koronawirusa.

2020-03-18

Gościem czatu inwestorskiego 17.03.2020 r. w StockWatch.pl był prezes Zarządu Vivid Games S.A. Remigiusz Kościelny, który podczas spotkania online na gorąco omówił plany rozwoju spółki oraz szczegóły trwającej oferty obligacji.

Producenci gier wideo znów są na ustach inwestorów. Branża cyfrowej rozrywki wyrasta na jednego z beneficjentów epidemii koronawirusa, która zmusza miliony ludzi na całym świecie do pozostania w domu. W efekcie wiele firm już od kilku tygodni notuje wzmożone zainteresowanie ich produktami. Vivid Games jest jedną z nich. Bydgoska spółka w lutym zanotowała ponad 100-proc. wzrost m/m przychodów z gry Real Boxing 2.

– Skutkiem ograniczonego dostępu do wielu rozrywek oraz większej ilości wolnego czasu spędzanego w domu jest większa konsumpcja tej rozrywki która jest dostępna – filmów, seriali czy gier. Jesteśmy jedną z niewielu branż, która nie będzie dotknięta bezpośrednimi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Od początku lutego obserwujemy 25 proc. globalny wzrost pobrań na całym portfolio, w tym największy ponad 200 proc. w Chinach. Real Boxing 2 wybija się znacząco ponad tą średnią, jednak z przyczyn niezależnych – związanych z usunięciem marki Rocky – co w efekcie jest rezultatem długotrwałym niezależnym od innych czynników – powiedział na czacie inwestorskim w StockWatch.pl Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games.

Vivid Games nie opublikował jeszcze pełnego sprawozdania finansowego za 2019 r. Na ten moment znane są jedynie szacunkowe dane, zgodnie z którymi spółka wypracowała 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 12,33 mln zł przychodów ze sprzedaży. Finalne wyniki poznamy 29 kwietnia.

– Trudności, spowodowane w dużej mierze wysokimi kosztami w latach 2016-2018, są już za nami. Przychody ze sprzedaży rosną, a koszty są optymalizowane. W tym roku czeka nas dużo premier gier mobilnych, premiery na platformie Nintendo Switch i PC. Perspektywy rozwoju są coraz szersze, a co ważniejsze już zaczęły się realizować – w 2019 r. wypracowaliśmy 0,6 mln zł zysku netto, jak również zmniejszyliśmy koszty działalności operacyjnej o blisko 20 proc. r/r. – powiedział Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games.

W tym roku Vivid Games planuje wydać łącznie 15 gier. 4 pierwsze premiery były już albo odbędą się w najbliższych tygodniach: Gear of Heroes, Juice Farm, Skyward City, Animal Hotel Manager. Bydgoskie studio podpisało również umowy wydawnicze na 4 większe gry mid-core: Amusing Heroes, Smoot: Summer Games, Knights Fight 2 oraz The Cash. Vivid Games korzysta też z opcji portowania gier na platformę Nintendo Switch.

– W tej chwili w sprzedaży od grudnia znajdują się dwie pierwsze gry – jest to Space Pioneer oraz Sheep Patrol. W najbliższych tygodniach do sprzedaży trafią kolejne – Gravity Rider, Pocket Mini Golf oraz Fly Sky High. Na platformę tą trafią również nasze największe produkcje w tym Real Boxing 2, Mayhem Combat oraz Godfire. Przewidujemy, iż w tym roku przychody z Nintendo Switch mogą stanowić około 15 proc. przychodów – powiedział prezes studia.

Remigiusz Kościelny podczas spotkania online z inwestorami dodał, że w chwili obecnej spółka posiada płynność finansową, a rosnąca sprzedaż pokrywa wszystkie bieżące koszty i generuje zyski. Według zapewnień, prognoza zysku netto za 2020 r. w wysokości 3,05 mln jest aktualna.

W ubiegłym tygodniu Vivid Games ruszył z ofertą 2-letnich obligacji z oprocentowaniem stałym 8,5 proc. rocznie. W puli jest do 5.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Celem emisji jest refinansowanie papierów zapadających w maju.

– Planujemy spłacić obligacje ze środków własnych, środków pozyskanych z emisji obligacji serii B, jak również z finansowania dłużnego z banków. Nie jesteśmy jeszcze w połowie zapisów, zapisy nie rozkładają się również równomiernie w czasie, do momentu zakończenia zapisów nie planujemy informować o postępach – powiedział prezes.

Minimalny zapis to 10 obligacji. Termin wykupu papierów ustalono na 17 kwietnia 2022 r. Obligacje zostaną zabezpieczone przez ustanowienie zastawu na majątkowych prawach autorskich do gry Real Boxing 1, weksel in blanco wystawiony przez spółkę oraz oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji. Papiery nie będą wprowadzone do obrotu na Catalyst. Oferującym jest Dom Maklerski Ventus.

– Płynność obligacji serii A pozostawała na niskim poziomie, poza tym wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst to dodatkowy, jak pokazuje historia notowań serii A, nieuzasadniony koszt – zaznaczył prezes Vivid Games

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/vivid-games-jestesmy-jedna-z-niewielu-branz-ktora-nie-bedzie-dotknieta-bezposrednimi-konsekwencjami-pandemii-koronawirusa,akcje,258520

 

Zapis całego czatu dostępny tutaj


POWRÓT