Przychody w Real Boxing 2 wyższe o 600%

2016-02-15

Vivid Games przedstawił skonsolidowane wyniki finansowe za IV kw. 2015 r. Po raz pierwszy wyniki prezentowane są według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Uwzględniają również odpisy spowodowane m.in. wyceną opcji posiadanej przez Giza Polish Ventures (GPV). Związane jest to z planowanymi jeszcze w tym półroczu przenosinami notowań akcji spółki na rynek główny GPW.

Więcej informacji związanych z podsumowaniem drugiego kwartału bieżącego roku znajduje się w informacji prasowej. Informacja prasowa do pobrania: <link>. Raport kwartalny do pobrania <link>.


POWRÓT