Otwieramy nowe studio!

2015-07-17

Jeszcze w tym roku swoje drzwi otworzy biuro firmy w Warszawie, co stanowi kolejny element realizacji strategii i planu rozwoju Spółki na najbliższe lata.

Wybór Warszawy jako lokalizacji nowego biura powiązany jest z zaobserwowanym wzrostem zainteresowania ofertami pracy w Vivid Games wśród wysoce wykwalifikowanej kadry z tego obszaru, jak również wśród doświadczonych specjalistów spoza granic Polski.

W związku z tym w najbliższych miesiącach Spółka planuje zintensyfikować działania rekrutacyjne, zapraszając do współpracy między innymi doświadczonych programistów a także team leaderów, grafików i designerów.

Zarząd Spółki jest przekonany, że otwarcie biura w nowej lokalizacji wzmocni także prestiż Spółki jako organizacji o zasięgu ogólnoświatowym oraz zwiększy przewagę konkurencyjną Vivid Games.

Biuro oficjalnie rozpocznie pracę na przełomie III i IV kwartału 2015 roku. W najbliższym czasie będziemy informować o kolejnych etapach realizacji naszych planów związanych z otwarciem biura w nowej lokalizacji.


POWRÓT