Oświadczenie Zarządu Spółki

2018-11-23

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych oraz niektórych mediach internetowych spekulacjami o niestabilnej sytuacji finansowej Spółki, Zarząd Spółki oświadcza że spółce na dzień dzisiejszy nie grozi utrata płynności finansowej - na koniec października Spółka posiadała na rachunkach bankowych 1,6 mln PLN wobec 1 mln PLN na koniec III kwartału 2018 roku. W IV kwartale spodziewane są bieżące przychody ze sprzedaży produktów, które są na znacząco wyższym poziomie w porównaniu do wcześniejszych kwartałów br., jak również ok. 2 mln wpływów z dotacji GameINN (ok. 4 mln w 2019 roku).

Działania Spółki skupiają się na zwiększeniu przychodów za pomocą wzmacniania potencjału poszczególnych gier za pomocą regularnych aktualizacji. Rozszerzana jest również sieć dystrybucji; w najbliższych miesiącach  spodziewane są również promocje w kanałach sprzedaży, oraz w związku z tym wzrost ilości pobrań całego portfolio. W 2019 roku rozszerzone zostanie portfolio zarówno o gry mid-core, jak i nowy segment gier hyper-casual.

Przedstawiony Spółce w lipcu br. wynik kontroli UCS w Toruniu (ESPI nr 23/2018, 25/2018, 42/2018 ) spowodował konieczność zapłaty dodatkowego podatku od osób prawnych za lata 2016-2017 w wysokości 847,71 tys. PLN. Kwota ta wraz z należnymi odsetkami za zwłokę obciążyła Niepodzielony wynik z lat ubiegłych. Spółka dokonała już wszystkich niezbędnych w związku z wynikiem kontroli korekt zarówno w zakresie rocznych deklaracji CIT-8 jak i raportów okresowych za rok 2016 i rok 2017. Należność główną została spłacona w kwocie 543,7 tys. PLN, a pozostałe zobowiązania rozłożone zostały na 8 rat, w tym 141 tys. PLN płatne w grudniu 2018, pozostałe zadłużenie w kwotach od 30 do 43 tys. PLN miesięcznie w trakcie I półrocza 2019 roku.

Spółka zamierza przeanalizować część pojawiających się w ww. mediach informacji pod kątem celowej manipulacji faktami i wprowadzania inwestorów w błąd, które mogły przyczynić się do dodatkowej przeceny akcji i podjąć adekwatne działania.


POWRÓT