Kolejne 4 tytuły Vivid Games trafią do wydania na platformę Nintendo Switch.

2020-04-29

Vivid Games S.A. podpisał 28.04.2020 r. z QubicGames S.A. aneks do umowy ramowej na porting i dystrybucję kolejnych tytułów na platformę Nintendo Switch.

Na mocy ww. aneksu rozszerzona została lista gier wskazanych w Umowie o cztery nowe tytuły – Juice Farm, Animal Hotel Manager, Gear for Heroes oraz Zombie Blast Crew. Wszystkie powyższe gry są planowane do wydania przez QubicGames S.A. na konsoli Nintendo Switch w drugim półroczu 2020 roku.

Juice Farm: https://www.youtube.com/watch?v=9rqKkO1kI8k
Animal Hotel Manager: https://www.youtube.com/watch?v=p-wP-fZUB5A
Gear For Heroes: https://www.youtube.com/watch?v=uKr8vNTtYEY
Zombie Blast Crew: https://www.youtube.com/watch?v=RfJ7ihDaKhY&feature=youtu.be


POWRÓT