Knight Fights 2 wraca do portfolio Vivid Games. Spółka zawarła z Shori Games nową umowę dotyczącą wznowienia dystrybucji tytułu.

09.11.2022

Knight Fights 2 wraca do portfolio Vivid Games.

Spółka zawarła z Shori Games nową umowę dotyczącą wznowienia dystrybucji tytułu.

Knight Fights 2 to  symulator walki, osadzony w średniowieczu. Gra koncentruje się na pojedynkach 1 na 1, oferując rozbudowany system rozgrywki oraz bogaty arsenał uzbrojenia i rynsztunku. Tytuł był rozwijany i dystrybuowany przez Vivid Games od 2020 roku, aż do grudnia 2021 kiedy to deweloper jednostronnie uniemożliwił dalszą dystrybucję. W 2021 roku Knight Fights 2 generował kilkunastoprocentowy udział w całkowitych przychodach Spółki.

Spółka zawiesiła spór z deweloperem zawierając ugodę. Nowa umowa przewiduje dalej idące zabezpieczenia jej interesów na wypadek ponownego konfliktu, jednak kluczowe ustalenia biznesowe nie różnią się od pierwotnego kontraktu. “Cieszymy się, że po 10 miesiącach negocjacji doszliśmy z deweloperem do porozumienia. Nowa umowa jest korzystna zarówno dla nas, jak i dla Shori Games. Deweloper, po kilku miesiącach samodzielnej dystrybucji, docenił wartość jaką dajemy mu jako wydawca. Mam nadzieję, że to doświadczenie zagwarantuje trwałość nowej umowy” - podkreśla Piotr Gamracy, General Manager Vivid Games.

Wznowienie dystrybucji nastąpi jeszcze w listopadzie. Spółka spodziewa się, że potrzeba od kilku do kilkunastu tygodni, by przychody z dystrybucji tytułu wróciły do poziomu sprzed roku. “Zapewnimy Knight Fights 2 wsparcie zarówno od strony merytorycznej jak i marketingowej. Przygotujemy kampanie płatnego pozyskiwania użytkowników, które powinny pozwolić na relatywnie szybki powrót do poziomu przychodów, generowanego w 2021 roku” - dodaje Piotr Gamracy.

Spółka prowadzi z Shori Games dalsze negocjacje dotyczące wydania gry The Cash, która była przedmiotem drugiej z umów wydawniczych zawartych z deweloperem.


POWRÓT