Inwestor konwertuje obligacje na akcje. Vivid Games przeprowadzi emisje prywatną.

25.02.2021

Emisja prywatna Vivid Games zostanie skierowana do jednego z głównych obligatariuszy i członka Rady Nadzorczej Wojciecha Humińskiego, który w 2020 roku zainwestował w spółkę 1 mln złotych. Na akcje przekonwertowane zostaną posiadane przez Inwestora obligacje.

Zgodnie z uchwałą zarządu akcje zostaną wyemitowane z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,46 zł. Po ich objęciu udział Wojciecha Humińskiego w kapitale spółki zwiększy się do niespełna 3,5%.

 „Pan Humiński wspiera spółkę już od dłuższego czasu. Posiada jeden z największych pakietów obligacji. Wierzy w potencjał Vivid Games i przed rokiem zainwestował w nas ok. 1 mln zł. Ponadto dołączył do Rady Nadzorczej. Konwersja jego obligacji na akcje Vivid Games jest dla nas korzystna. Pozwoli na zmniejszenie wysokości kwartalnych rat i odsetek wypłacanych Obligatariuszom w ramach układu.” – podkreśla prezes Vivid Games Jarosław Wojczakowski

Z miesiąca na miesiąc sytuacja finansowa Vivid Games poprawia się, czego efektem jest m.in. szybsza niż wymaga tego harmonogram spłata rat układowych obligacji. Jeśli dynamika przychodów z ostatnich miesięcy utrzyma się, czego potwierdzeniem mogą być opublikowane wstępne wyniki za styczeń, można z optymizmem myśleć o bieżącym roku. 

Spółka potwierdziła też premiery kolejnych tytułów z segmentu mid-core. Right Swipes trafi do globalnej dystrybucji już w II kwartale, a Mythical Showdown zadebiutuje na iOS i Android na przełomie II i III kwartału. Współpraca z Qubic Games zaowocuje wkrótce kilkoma kolejnymi premierami na Nintendo Switch, spośród których najbardziej wyczekiwana jest premiera Real Boxing 2 – największego hitu Vivid Games zapowiedziana przez Qubic Games na II kwartał br. 


POWRÓT