Informacja o wynikach postępowania ofertowego

2017-08-07

Zamieszczamy informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w ramach zapytań ofertowych nr 1 i 2 z dnia 26.07.2017 r. dotyczących realizacji Projektu pn.: „Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach serwerowych – Systemu GTF (Game Test Framework)”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W odpowiedzi na powyższe zapytania ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.


POWRÓT