Informacja o wynikach postępowania ofertowego

2017-07-20

Zamieszczamy informację o wyborze oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego z dnia 12.07.2017r. dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Działania 1.2 „ Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W wyniku postępowania została złożona tylko jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona przez:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz


POWRÓT