Eroblast odnotował w grudniu wzrost dochodu o ponad 100% wobec listopada. Jeszcze w styczniu portfolio poszerzy się o LoveNest.

23.01.2023

Eroblast odnotował w grudniu wzrost dochodu o ponad 100% wobec listopada.

Jeszcze w styczniu portfolio poszerzy się o LoveNest.

Vivid Games skupia się obecnie na rozwoju Real Boxing 2 i gier z uniwersum Eroblast. Spółka przedstawiła szacunkowe wyniki za grudzień i cały 2022 rok. Przychody narastająco to 37,3 mln zł. Wynik netto za 2022 rok wyniósł 0,82 mln zł, a EBITDA 4,9 mln zł. Na koniec grudnia na rachunkach Spółki było 1,7 mln zł.

Ostatnie miesiące 2022 były wymagające dla całego game-devu i odbiły się na wynikach wielu producentów. Vivid Games też zmagała się ze skutkami pogarszającej się globalnej koniunktury.  

Grudzień okazał się bardziej wymagający niż w poprzednich latach. Przychody z Real Boxing 2 były niższe niż zakładano, jednak Eroblast z miesiąca na miesiąc poprawia rentowność. „W grudniu skupiliśmy się nie tylko na aktualizacjach świątecznych, które wpłynęły na zaangażowanie użytkowników, ale również na pozyskiwaniu użytkowników na TikTok’u. Mimo zmniejszenia nakładów na UA, tytuł wygenerował ponad 100 tys. USD przychodu, tj. o 24% więcej niż listopadzie. Na poziomie kluczowych metryk, takich jak ARPU odnotowaliśmy istotny wzrost. Średni przychód z gracza w USA wyniósł 3,4 USD, co pozwoliło osiągnąć zysk z tytułu ponad dwukrotnie wyższy niż w listopadzie. W styczniu skupiamy się na segmentacji użytkowników, która w połączeniu z kolejnymi aktualizacjami powinna przełożyć się na dalszy wzrost wyników. Dane za pierwsze 10 dni stycznia wskazują na wysoką efektywność naszych działań” – podsumowuje Łukasz Kamiński, product owner Eroblast.

W ostatnich dniach grudnia do globalnej dystrybucji w Apple App Store i Google Play powróciła gra Knight Fights 2. Obecnie musi przejść aktualizacje technologiczne, które pozwolą na rozpoczęcie kampanii płatnego pozyskiwania użytkowników. Jeszcze w tym miesiącu, zaplanowany jest globalny debiut nowej gry w portfolio VG, bazującej na sprawdzonych mechanikach użytych w Eroblast. Gra LoveNest wykazuje w testach wysoki potencjał komercyjny, a koszt jej wytworzenia jest dla Spółki relatywnie niski. Liczymy na wysoki zwrot z tej inwestycji. W pierwszym kwartale przedstawimy kolejne szczegóły planu produkcji dużej gry własnej. Rok 2023 zapowiada się dla Spółki bardzo ciekawie” – podkreśla Piotr Gamracy, członek Zarządu Vivid Games.

W dniu 9 stycznia prezes zarządu Spółki – Jarosław Wojczakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie. Do końca lutego przekaże swoje obowiązki Piotrowi Gamracemu, który od roku zasiada w zarządzie Vivid Games.


POWRÓT