Aneks do Memorandum Informacyjnego

2015-06-24

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego, który został sporządzony w związku z utworzeniem przez Oferującego – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - konsorcjum dystrybucyjnego dla Akcji serii D oraz podjęciem decyzji o dokonywaniu przydziału Akcji serii D poprzez system giełdowy.

Aneks dostępny jest tutaj.


POWRÓT