Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów Procent akcji i głosów
Remigiusz Kościelny 5 248 375 16,26 %
Piotr Gamracy 5 118 556 15,85 %
Paweł Sominka 3 233 790 10,02 %
Aleksandra Kościelna 2 000 000 6,19 %
Pozostali 16 685 049 51,68 %
Razem 32 285 770 100 %

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 3.228.577,00 zł i dzieli się na 32.285.770 akcji ośmiu serii. Kapitał zarejestrowany wraz z powstaniem spółki wynosił 1.650.000 i dzielił się na 16.500.000 akcji serii A.
Poniżej historia późniejszych zmian w kapitale:

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału o kwotę 880.000 zł w drodze emisji 8.800.000 akcji serii B nastąpiła w dniu 23.07.2012 r.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału o kwotę 29.646,50 zł w drodze emisji 296.465 akcji serii C nastąpiła w dniu 19.02.2015 r.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału o kwotę 200.000 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji serii D nastąpiła w dniu 31.08.2015 r.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału o kwotę 34.900 zł w drodze emisji 349.000 akcji serii E nastąpiła w dniu 08.12.2015 r.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału o kwotę 32.325 zł w drodze emisji 323.250 akcji serii F nastąpiła w dniu 24.02.2017 r.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału o kwotę 147.548,10 zł w drodze emisji 1.474.681 akcji serii G nastąpiła w dniu 21.11.2018 r.

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału o kwotę 254.237,40 zł w drodze emisji 2.542.374 akcji serii H nastąpiła w dniu 14.09.2020 r.