Relacje inwestorskie

Aktualności

1,34 PLN

0,00%

2021-12-02 11:04

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
18 920 tys. PLN
Wynik netto:
-1 960 tys. PLN