Relacje inwestorskie

Aktualności

1,44 PLN

-0,14%

2021-08-05 17:00

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
9 860 tys. PLN
Wynik netto:
-1 960 tys. PLN