Relacje inwestorskie

Aktualności

1,62 PLN

3,71%

2021-05-12 16:12

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
6 620 tys. PLN
Wynik netto:
-940 tys. PLN