Relacje inwestorskie

Aktualności

1,05 PLN

0,00%

2022-09-30 09:08

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
23 930 tys. PLN
Wynik netto:
-449 tys. PLN