Relacje inwestorskie

Aktualności

0,59 PLN

1,03%

2024-04-15 16:41

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
3 893 tys. PLN
Wynik netto:
-311 tys. PLN