Relacje inwestorskie

Aktualności

1,27 PLN

0,79%

2022-05-18 09:08

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
10 675 tys. PLN
Wynik netto:
159 tys. PLN