Dotacje unijne - Vivid Games
Vivid Games
EN

Dotacje unijne

Vivid Games S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego adaptacyjne dostosowywanie poziomu trudności w czasie rzeczywistym, w wielu wymiarach przestrzeni cech gracza i dla różnych gatunków gier”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego w architekturze klient-serwer oraz framework realizujące przełomową technologicznie funkcję dostosowania poziomu trudności w różnych wymiarach przestrzeni cech (metryk gracza) w czasie rzeczywistym dla gier mobilnych różnego gatunku. Ponadto w celu opracowania wynikowego adaptera trudności oraz generatora poziomów w czasie rzeczywistym w ramach prac B+R powstaną prototypy gier (w silniku UE4 lub Unity).

Wartość projektu: 6 653 267,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 480 062,72 PLN

 

Vivid Games S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie prototypu gry wykorzystującego model rzeczywistego współoddziaływania środowiska i pojazdów kołowych w czasie rzeczywistym na platformach mobilnych bazując na algorytmach symulacji fizycznych”.

Celem projektu jest opracowanie grywalnego prototypu unikalnej gry skupiającej się na pojazdach kołowych o charakterze rywalizacyjnym, wykorzystujący model rzeczywistego współoddziaływania środowiska i pojazdów kołowych, obliczanych w czasie rzeczywistym na platformach mobilnych.

Wartość projektu: 6 324 643,23 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 223 696,77 PLN

 Vivid Games S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach serwerowych – Systemu GTF (Game Test Framework).”Celem projektu jest  stworzenie Systemu GTF (Game Test Framework), który służyć będzie do automatycznego testowania funkcjonalności gier mobilnych, zbudowanych na silnikach 2D/3D takich jak Unreal Engine lub Unity.

Wartość projektu: 1 162 816,62 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 787 429,74 PLN

Vivid Games S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania (broadcastem) w ekosystemie – Game Content Personalization System GCPS.” w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest stworzenie Game Content Personalization System GCPS, który umożliwi dystrybucję personalizowanego kontentu do określonych segmentów graczy w trybie rzeczywistym.

Efektem projektu będzie stworzenie rozwiązania efektywnie agregującego i segmentującego dane pochodzące z różnych platform
dystrybucyjnych i sprzętowych, a następnie dostarczającego spersonalizowaną treść do wielu wąsko zdefiniowanych segmentów w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 1 994 456,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 369 535,49 PLN

Spółka realizuje projekt pt. „Opracowanie strategii komercjalizacji gier na urządzenia mobilne stworzonych w oparciu o technologię Real Fighting Framework na rynkach Ameryki Łacińskiej i Azji południowo-wschodniej” w ramach przedsięwzięcia GO.GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych.

 

 

 

Vivid Games S.A. otrzymał informację przekazaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dnia 10.04.2014 r. o przyznaniu Spółce środków finansowych w wysokości 3.361.694,07 złotych. Kwota została przyznana spółce tytułem dofinansowania realizacji projektu „Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne” w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”.

 

On April 10th, 2014 Vivid Games S.A. received information from The National Centre for Research and Development about giving the company founds in the amount of 3.361.694,07 PLN. The founding was given for execution of Cross-platform real-time multi-player backend engine for supporting fotorealistic mobile games” as a part of Operation 1.4 Innovative Economy Operational Programme „Supporting targeted projects”.