Senior Marketing Graphic Artist 2D - Vivid Games
Vivid Games
EN

Senior Marketing Graphic Artist 2D

What are your duties?

 • Preparation of key marketing materials such as icons or keyart using game assets as a base – these assets will represent our games in all communications and be the first thing players see,
 • Continually update and improve the materials above to showcase new game content,
 • Collaborate with marketing managers to define brand guidelines and create branding assets for new games (logos, colour palette, etc…),
 • Prepare in-game assets or concepts in collaboration with the game teams,
 • Create visualization of data in texts for company presentations,
 • Re-arrange, resize, etc… assets to fit changing app store requirements,
 • Creating multimedia presentations.

What should you offer?

 • Knowledge of graphics programs Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, Adobe Suite,
 • Illustration skills, deep understanding of composition,
 • Sense of aesthetics and creativity – you will get briefs, but you need to be able to envision and create “cool” assets yourself,
 • Ability to quickly iterate on ideas visually,
 • Ability to prioritize your own workload,
 • Very good knowledge of English (B2) – you will be working in an international team,
 • Also good to have, but not required:
  • Knowledge of 3D graphics programs (Blender especially)
  • Knowledge of Unity (for posing scenes).

What are we offering?

 • Opportunity for professional development in the team of experienced professionals,
 • friendly and creative atmosphere,
 • flexible working hours,
 • competitive stable salary adequate to experience,
 • private health care package and financial support of sport activities,
 • modern, conveniently located offices,
 • daily breakfasts, fresh fruit and drinks,
 • relocation package.
Aplikuj na to stanowisko

Szukamy talentów!

Wybierz plik z dysku bądź przeciągnij i upuść

Błędne rozszerzenie pliku! Akceptujemy tylko pliki PDF i DOC
Upuść plik aby dodać
Dodano plik


 Zgłaszając się jako kandydat/kandydatka do współpracy z Vivid Games podajesz swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz email, przekazujesz nam również dane dotyczące Twojego wykształcenia i dotychczasowej pracy. Jeśli Twoje CV zawiera zdjęcie, to Twój wizerunek także należy do danych osobowych. Wszystkie powyższe informacje będziemy nazywać dalej „Danymi”.
Administratorem Twoich Danych jest Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160, 85674 Bydgoszcz. Dane kontaktowe do Administratora możesz znaleźć poniżej, w stopce strony. W sprawie Twoich danych możesz kontaktować się na dedykowany email: personal.data@vividgames.com.
Dane, które podajesz będą przetwarzane w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji: oceny Twojej kandydatury i nawiązania z Tobą kontaktu.
Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne, jednak jest również niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli nie podasz swoich danych w formularzu ani nie przekażesz ich w swoim CV lub portfolio, nie będziemy mieli możliwości oceny Twojej kandydatury ani możliwości kontaktu z Tobą. Takie same konsekwencje będzie miało usunięcie Twoich Danych, ograniczenie ich przetwarzania na Twoje żądanie, sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie. W związku z tym, jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Danych, zgłaszanie aplikacji jest bezcelowe - wyrażenie zgody jest konieczne dla rozpoczęcia procesu rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, chyba że będą konieczne dla dalszego prowadzenia rekrutacji, kiedy już nawiążemy z Tobą kontakt.
W każdej chwili masz prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przeniesienia. Możesz również w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych, jednak w takim wypadku cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce w czasie, kiedy Twoja zgoda obowiązywała.
Jeśli uznasz, że Twoje prawa lub obowiązki administratora co do Twoich Danych zostały naruszone, masz prawo do zwrócenia się ze skargą do odpowiedniego organu nadzoru. W Polsce organem tym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który zostanie wkrótce zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych powyżej.


Cały czas szukamy specjalistów