Lead Back-end Developer - Vivid Games
Vivid Games
EN

Lead Back-end Developer

What are your duties?

 • Design, build, and maintain innovative, efficient, reusable, and reliable technology supporting the process of mobile advertising optimization,
 • Make strategic technical decisions related to new products and functionalities,
 • Gather information on new and relevant technologies, documentation practices, scalability, testing techniques, and refactoring, hence, constantly improving the performance and efficiency of the department,
 • Participate in the estimation and planning of iterative/agile releases,
 • Identify bugs and flaws in existing implementation and take initiative to fix them,
 • Perform code review against commits done by your collegues,
 • Write clear and understandable technical documentation (in both code itself or separate documents).

What should you offer?

 • Proficient with Java with a deep passion to write code,
 • Understanding of MySQL including database design, encoding, performance,
 • Hands-on experience as a backend software engineer using Javascript and NodeJS,
 • Have experience developing, scaling and monitoring RESTful APIs,
 • Experience working inside the Linux command line environment,
 • Use of version control systems, specifically Git and GitHub,
 • Full stack experience (front- and back-end) would be a huge plus!
 • Proficiency with several AWS services would be a plus,
 • Familiarity with Akka, Scala, Spring or other DI framework would be a plus,
 • Experience working on Agile methodologies and teams (SCRUM preferred),
 • Ability to work on projects independently and learn new technologies on the fly,
 • A positive mindset, team-oriented, results driven and organized.

What are we offering?

 • Opportunity to shape new cutting edge-technologies in fast growing mobile advertising market,
 • (ultra)dynamic work environment,
 • friendly and creative atmosphere,
 • competitive salary adequate to experience,
 • modern, conveniently located offices that you can chose from (Bydgoszcz/ Warszawa/ Bielsko-Biała),
 • flexible working hours and option of remote work,
 • private health care package and financial support of sport activities.
Aplikuj na to stanowisko

Szukamy talentów!

Wybierz plik z dysku bądź przeciągnij i upuść

Błędne rozszerzenie pliku! Akceptujemy tylko pliki PDF i DOC
Upuść plik aby dodać
Dodano plik


 Zgłaszając się jako kandydat/kandydatka do współpracy z Vivid Games podajesz swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz email, przekazujesz nam również dane dotyczące Twojego wykształcenia i dotychczasowej pracy. Jeśli Twoje CV zawiera zdjęcie, to Twój wizerunek także należy do danych osobowych. Wszystkie powyższe informacje będziemy nazywać dalej „Danymi”.
Administratorem Twoich Danych jest Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160, 85674 Bydgoszcz. Dane kontaktowe do Administratora możesz znaleźć poniżej, w stopce strony. W sprawie Twoich danych możesz kontaktować się na dedykowany email: personal.data@vividgames.com.
Dane, które podajesz będą przetwarzane w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji: oceny Twojej kandydatury i nawiązania z Tobą kontaktu.
Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne, jednak jest również niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli nie podasz swoich danych w formularzu ani nie przekażesz ich w swoim CV lub portfolio, nie będziemy mieli możliwości oceny Twojej kandydatury ani możliwości kontaktu z Tobą. Takie same konsekwencje będzie miało usunięcie Twoich Danych, ograniczenie ich przetwarzania na Twoje żądanie, sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie. W związku z tym, jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Danych, zgłaszanie aplikacji jest bezcelowe - wyrażenie zgody jest konieczne dla rozpoczęcia procesu rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od ich przekazania, chyba że będą konieczne dla dalszego prowadzenia rekrutacji, kiedy już nawiążemy z Tobą kontakt.
W każdej chwili masz prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przeniesienia. Możesz również w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych, jednak w takim wypadku cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce w czasie, kiedy Twoja zgoda obowiązywała.
Jeśli uznasz, że Twoje prawa lub obowiązki administratora co do Twoich Danych zostały naruszone, masz prawo do zwrócenia się ze skargą do odpowiedniego organu nadzoru. W Polsce organem tym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który zostanie wkrótce zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych powyżej.


Cały czas szukamy specjalistów