Walne zgromadzenie - Vivid Games
Vivid Games Logo
EN

Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 07.05.2018

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Projekty uchwał
  Liczba akcji i głosów
  Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika
  Dokumentacja przedkładana ZWZA
  Statut w brzmieniu obowiązującym
  Statut w brzmieniu podlegającym głosowaniu
  Sprawozdanie RN z działalności w roku 2017
  Uchwały RN z dnia 4.4.2018 r. w tym uchwała o podzi