Walne zgromadzenie - Vivid Games
Vivid Games
EN

Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.05.2019

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Projekty uchwał
  Liczba akcji i głosów
  Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika
  Dokumentacja przedkładana ZWZA
  Uchwały bilansowe RN, w tym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku