Walne zgromadzenie - Vivid Games
Vivid Games
EN

Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26.08.2020 r.

    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
    Dokumentacja przedkładana ZWZA
    Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika
    Informacja o liczbie akcji i głosów
    Projekty uchwał ZWZA Ogłoszenie