Strategia - Vivid Games
Vivid Games
EN

Strategia

Strategia spółki ma na celu zwiększenie przychodów poprzez m.in. dywersyfikacje portfela gier i obejmuje:

  • Produkcję i publikację zaawansowanych gier mobilnych w modelu free-to-play,
  • Program publikacji gier zewnętrznych,
  • Uruchomienie innowacyjnej w skali światowej platformy mobilnego e-sportu,
  • Zwiększenie nakładów na B+R i rozwój autorskich technologii,
  • Rozwój i pogłębienie współpracy ze strategicznymi partnerami,
  • Zwiększenie obecności i przychodów z rynków azjatyckich,
  • Inwestycje w IP,
  • Rozwój poprzez fuzje i przejęcia.