Strategia - Vivid Games
Vivid Games
EN

Strategia

Grupa kapitałowa realizuje cele strategiczne zakreślone w ogłoszonej przed rokiem strategii (Raport bieżący nr 35/2018). W jej ramach prowadzone są szeroko zakrojone działania wspierające
i towarzyszące.

Do działań podejmowanych w ostatnich miesiącach i planowanych do realizacji w najbliższym  czasie zaliczyć należy przede wszystkim:

  1. Produkcja i publikacja gier mobilnych free-to-play.
  2. Dystrybucja gier na Nintendo Switch oraz PC w ramach dywersyfikacji kanałów i platform.
  3. Rozwój nowych linii biznesowych.
  4. Maksymalizacja metryk monetyzacyjnych.
  5. Intensyfikacja działań marketingowych.

Jesteśmy innowacyjni i dynamiczni. Pracujemy w małych, zwinnych zespołach, dbamy o kulturę firmy i jakość środowiska pracy. Gry które wydajemy są produkowane przez wewnętrzne zespoły oraz pozyskiwane za pomocą programu wydawniczego od zewnętrznych producentów. Wyjątkowe technologie które tworzymy i na których pracujemy zapewniają wysoką konkurencyjność naszych gier.

Vivid Games S.A. jest spółką publiczną, notowaną na warszawskiej giełdzie GPW i posiada biura w Bydgoszczy i Warszawie.