Strategia

29 listopada 2021 Zarząd Spółki przyjął zaktualizowaną strategię na lata 2022-2025.

Rozwój Spółki oprze się na trzech filarach działalności:

I. Rozwój tytułów z obecnego portfolio

II. Stworzenie nowej gry na bazie meta-gry Real Boxing 2

III. Publishing nowych tytułów w podziale na 2 linie portfolio:

  • symulatory walki i gry sportowe
  • gry casual oraz mid-core games

Realizacja powyższych celów powinna przełożyć się na następującą strukturę portfolio gier Spółki w 2025 roku:

  • co najmniej 3 gry o miesięcznych przychodach powyżej 1M USD każda,

  • co najmniej 3 gry o miesięcznych przychodach powyżej 0,3M USD każda.

Szczegółowe cele strategiczne dostępne są w ESPI nr 49/2021 oraz w załączonej poniżej prezentacji.

Dotychczas Grupa kapitałowa realizowała cele strategiczne zakreślone w ogłoszonej w czerwcu 2020 roku strategii (Raport bieżący nr 30/2020).