Raport R/2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2017. Podstawa prawna § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Osoby reprezentujące Spółkę: Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu