Skorygowany raport Qsr 1/2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Skorygowany raport Qsr 1/2018

Skorygowany raport Qsr 1/2018

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”)  przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku skorygowany raportem 39/2018.

19.09.2018 r.
Raport po korekcie