Raport QSr 1/2020 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport QSr 1/2020

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

29.07.2020
Raport za I kwartał 2020 roku