Raport nr 53/2017 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 53/2017

Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu.

Spółka Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymała w dniu 14.12.2017 roku informację o złożeniu przez pana Roya Hupperta rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 13.12.2017 r.. Jako powód rezygnacji podano podjęcie innego wyzwania zawodowego.
Jednocześnie pan Huppert złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej Emitenta – Vivid Games Sp. z o.o.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

14.12.2017 r.