Raport nr 42/2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 42/2018

Złożenie korekty deklaracji CIT-8 za rok 2017.

W związku z analizą wpływu wyniku kontroli celno-skarbowej (ESPI nr 23/2018 i 25/2018) Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) podjął decyzję o konieczności korekty deklaracji CIT – 8 za rok 2017, w wyniku której Spółka zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 164 496,00 zł. Korekta deklaracji CIT – 8 zostanie złożona w dniu 5 października 2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

05.10.2018 r., godz. 14:53