Raport nr 4/2018

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 40/2017 i 48/2017 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.03.2018 r. zostały ustalone poniższe miesięczne terminy premier: Space Pioneer (wcześniej jako Outer Pioneer) – maj 2018 r. Metal Fist – czerwiec 2018 r. Gravity Rider (wcześniej jako Moto: Hot … Czytaj dalej Raport nr 4/2018