Raport nr 40/2019 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 40/2019

Zawarcie umowy wydawniczej.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu
26 listopada 2019 r. umowy wydawniczej z Nikolą Sachokiem, zamieszkałym w Mińsku (Białoruś), na podstawie której Emitent wyda na platformach iOS i Android grę „Pets Hotel”.

Gra należy do popularnego gatunku Idle i charakteryzuje się wysoką jakością graficzną oraz skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców. Tytuł należy do segmentu mid- core, a jego wydanie wpisuje się w realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

26.11.2019 r., godz. 17:34