Raport nr 40/2017 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 40/2017

Zawarcie umowy wydawniczej.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 31 lipca 2017 r. umowy wydawniczej z Fontes Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Fontes”, „Deweloper”), na podstawie której Emitent wyda grę „Moto: Hot Tracks”.
„Moto: Hot Tracks” to wysokiej jakości wyścigi motocyklowe oparte na rywalizacji pomiędzy graczami. Premiera gry planowana jest na I półrocze 2018 roku.
Umowa wpisuje się w strategię powiększania i dywersyfikacji portfela produktów za pośrednictwem programu publikacji gier zewnętrznych producentów. W opinii Zarządu zawarcie umowy będzie miało wpływ na wyniki Spółki w 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu
Roy Huppert – Członek Zarządu

17:26 31.07.2017