Raport nr 34/2019 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 34/2019

Korekta raport kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

Zarząd Vivid Games S.A. informuje, ze do raportu kwartalnego QSR3/2019 omyłkowo załączono raport za I kwartał r.. W związku z powyższym Emitent niezwłocznie opublikuje korektę zawierającą prawidłowy plik.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

30.10.2019