Raport nr 24/2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 24/2018

Ustalenie dziennego terminu premier gry Gravity Rider.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2018 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.07.2018 r. została ustalona dzienna data premier gry Gravity Rider.
Premiera w sklepie Apple App Store odbędzie się 06.09.2018, a w sklepie Google Play w dniu 07.09.2018 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

30.07.2018 r., godz. 17:01