Raport nr 22/2019 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 22/2019

Dzienne daty premier gier Gravity Rider Zero i Zombie Blast Crew.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2019 i 17/2019 informuje, że podjął w dniu 13. sierpnia 2019 roku decyzję o wyznaczeniu dziennej daty premiery gier Gravity Rider Zero i Zombie Blast Crew, jak niżej:

  1. Gravity Rider Zero – premiera w sklepach Apple App Store i Google Play w dniu 26. Sierpnia 2019 roku,
  2. Zombie Blast Crew – premiera w sklepach Apple App Store i Google Play w dniu 31. Października 2019 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

13.08.2019 r., godz. 8:32