Raport nr 20/2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 20/2018

Sprzedaż akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Treść raportu: Treść raportu: Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 11 lipca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Jarosława Wojczakowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

11.07.2018 r., godz. 11:08
Zawiadomienie