Raport nr 17/2019 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 17/2019

Harmonogram publikacji gry "Gravity Rider Zero".

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o ustaleniu w dniu 11 czerwca 2019 roku harmonogramu publikacji gry pt. „Gravity Rider Zero” na platformach iOS i Android.
Gra trafi do globalnej dystrybucji w sierpniu 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

11.06.2019 r., godz. 17:57