Komitet Audytu - Vivid Games
Vivid Games
EN

Komitet Audytu

Marcin Duszyński
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Capital One Advisers sp. z o.o., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców NewConnect. W Capital One Advisers jest odpowiedzialny za nadzór nad realizowanymi projektami doradczymi, zwłaszcza w obszarze doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, sprzedaży spółek, ofert niepublicznych, współpracy przy wprowadzaniu spółek na rynek NewConnect, sporządzania zaawansowanych modeli finansowych oraz wycen przedsiębiorstw. Pracował na rzecz szeregu klientów, w tym m.in. z sektora nowych technologii: Grupa Vectra S.A., ABG Sterprojekt S.A., Eurotax.pl S.A., Medicalgorithmics S.A. i innych. Wcześniej, w latach 2000-2002, pełnił funkcję dyrektora biura warszawskiego funduszy private equity zarządzanych przez Advent International, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami portfelowymi i realizacją projektów inwestycyjnych w Polsce. W latach 1997-2000 zajmował stanowisko szefa warszawskiego oddziału amerykańskiej firmy doradczej Communications Equity Associates, prowadząc projekty związane z pozyskiwaniem finansowania oraz transakcjami fuzji i przejęć w sektorze IT, mediów i telekomunikacji. Poprzednio pracował w wiodących funduszach Private Equity w Polsce: polsko-amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości Enterprise Investors, a wcześniej – od 1994 roku – jako Associate, a później Investment Manager, w funduszu Innova Capital. Jest absolwentem University of Wisconsin w Madison, USA.

Marcin Duszyński spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

Szymon Skiendzielewski
CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 2004 ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2005 roku jest wspólnikiem w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1996 – 2005, był asystentem prawnym, a następnie prawnikiem i wspólnikiem kancelarii GESSEL. Gessel Koziorowski sp. k. z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie zawodowe Szymona Skiendzielewskiego obejmuje transakcje fuzji i przejęć, prawo korporacyjne, transakcje na rynku kapitałowym, transakcje na rynku nieruchomości oraz projekty finansowania przedsięwzięć.

Szymon Skiendzielewski spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

Piotr Szczeszek
CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Radca prawny (nr WA-7134), certyfikowany doradca w alternatywnym systemie obrotu NewConnect (certyfikat nr 37/2011), założyciel i partner zarządzający SZCZESZEK I WSPÓLNICY Sp.K. Kancelarii Radców Prawnych. Piotr Szczeszek specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w aspektach prawnych produkcji i obrotu oprogramowaniem komputerowym i utworami audiowizualnymi. Doradzał wielu firmom z branży IT w zakresie zabezpieczania autorskich praw majątkowych do produkowanego przez nich oprogramowania lub kształtowania warunków świadczonych przez nich usług informatycznych. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego i prawa rynku kapitałowego. Przeprowadzał i koordynował liczne procesy przekształcania spółek handlowych oraz wprowadzania ich instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prawo telekomunikacyjne) oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem na AGH w Krakowie (Prawo gospodarcze).

Piotr Szczeszek spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.