Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów Procent akcji i głosów
Jarosław Wojczakowski 7 255 212 22,47 %
Remigiusz Kościelny 7 248 454 22,45 %
Paweł Sominka 1 716 000 5,32 %
Pozostali 16 066 104 49,76 %
Razem 32 285 770 100 %