Relacje inwestorskie

Aktualności

1,58 PLN

0,76%

2021-05-14 15:07

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
6 620 tys. PLN
Wynik netto:
-940 tys. PLN