Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games Logo
EN

Centrum Wyników

Wyniki za I kwartał 2018 roku
16 maja 2018

Grupa wypracowała w I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 3,4 mln PLN, Koszty wytworzenia na potrzeby własne spadły w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 i wyniosły 2,0 mln PLN, Na koniec I kwartał na rachunkach Grupy było niemal 6 mln PLN, W najb

Wyniki za rok 2017
15 marca 2017

Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 9,5 mln PLN, Skonsolidowane Koszty działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły 19,6 mln PLN i spadły o 16% w porównaniu do poziomu 23,3 mln PLN w 2016 r., Liczba pobrań serii Real Boxing pobiła przekroczyła

Nasze gry