Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games
EN

Centrum Wyników

Wyniki za III kwartał 2019 roku.
30 października 2019

Vivid Games zaprezentował w raporcie za III kwartał przychody ze sprzedaży na poziomie 3 mln PLN i niemal 0,6 mln PLN zysku netto, równocześnie obniżając koszty o 28% k-d-k. Na koniec września na rachunkach Spółki było 2,34 mln PLN. W dniu jutrzejszym odbędzie się oficjalna premiera Z

Wyniki za I półrocze 2019 roku.
24 września 2019

O niemal 40% wzrosły przychody Vivid Games (5,09 mln PLN) za pierwsze półrocze 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Koszty operacyjne spadły w tym czasie o ponad 15%. Na koniec czerwca na rachunkach spółki znajdowało się ponad 2,6 mln PLN. – Spółka rozszerza i dywe

Nasze gry