Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games
EN

Centrum Wyników

Wyniki za I kwartał 2019 roku
8 maja 2019

O ponad 95% wzrosły przychody Vivid Games w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Vivid Games wypracował ponad 2,67 mln przychodów ze sprzedaży. Koszty operacyjne utrzymano na podobnym do zeszłorocznego poziomie, jednak zmieniła się ich struktura. Na

Wyniki za rok 2018
26 kwietnia 2019

Grupa wypracowała w 2018 roku przychody na poziomie 10,3 mln PLN, Do globalnej dystrybucji skierowano 3 duże tytuły – Space Pioneer, Mayhem Combat i Gravity Rider, We wrześniu 2018 roku przyjęto nową strategię na lata 2018-2020, zakładającą wejście w nowy segment hyper-casual, Dzię

Nasze gry