Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games
EN

Centrum Wyników

Wyniki za I kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020

Przychody Vivid Games S.A. ze sprzedaży w I kwartale 2020 roku wyniosły 4,85 mln PLN, natomiast zysk netto 1,01 mln PLN. Wstępny wynik netto za I półrocze spodziewany jest na poziomie 1,96 mln PLN, co stanowi ponad 64% prognozy rocznej na rok 2020. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosł

Wynik za rok 2019.
30 czerwca 2020

Vivid Games zaprezentował w raporcie za 2019 rok przychody ze sprzedaży na poziomie 12,34 mln PLN i 421 tys. PLN zysku netto, równocześnie obniżając koszty operacyjne o prawie 20% r-d-r. Wstępny zysk netto w okresie styczeń-maja 2020 spodziewany jest na poziomie 2,05 mln PLN, co stanowi pona

Nasze gry