Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games
EN

Centrum Wyników

Raport za I półrocze 2018
19 września 2018

W 1H2018 Grupa utrzymała koszty operacyjne na stabilnym poziomie, Istotne premiery miały miejsce w ostatnich tygodniach pierwszego półrocza; przychody na poziomie 3,7 mln PLN pochodzą w większości z dystrybucji starszych tytułów, Koszty utrzymano na poziomie 10 mln PLN, Ogłoszono nową

Wyniki za I kwartał 2018 roku
16 maja 2018

Grupa wypracowała w I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 3,4 mln PLN, Koszty wytworzenia na potrzeby własne spadły w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 i wyniosły 2,0 mln PLN, Na koniec I kwartał na rachunkach Grupy było niemal 6 mln PLN, W najb

Nasze gry