Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games Logo
EN

Centrum Wyników

Wyniki za III kwartał 2017 roku
23 listopada 2017

Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w ciągu III kwartałów 2017 roku Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 13,8 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży na poziomie 7,5 mln PLN. Na I półrocze zapowiedziane są premiery gier Space Pioneer, Metal Fist i Gravity Rider. W list

Wyniki za I półrocze 2017 roku
26 września 2017

Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 9,5 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 5,0 mln PLN. Skonsolidowane Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2017 roku wyniosły 10 mln PLN i spadły

Nasze gry