Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games Logo
EN

Centrum Wyników

Wyniki za rok 2017
15 marca 2017

Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 9,5 mln PLN, Skonsolidowane Koszty działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły 19,6 mln PLN i spadły o 16% w porównaniu do poziomu 23,3 mln PLN w 2016 r., Liczba pobrań serii Real Boxing pobiła przekroczyła

Wyniki za III kwartał 2017 roku
23 listopada 2017

Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w ciągu III kwartałów 2017 roku Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 13,8 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży na poziomie 7,5 mln PLN. Na I półrocze zapowiedziane są premiery gier Space Pioneer, Metal Fist i Gravity Rider. W list

Nasze gry