Inwestorzy - Vivid Games
Vivid Games
EN

Centrum Wyników

Wyniki za I półrocze 2020 roku.
30 września 2020

Przychody Vivid Games S.A. ze sprzedaży wyniosły w I półroczu 2020 roku ponad 14 mln PLN, natomiast zysk netto niemal 2 mln PLN. Przychody ze sprzedaży za osiem miesięcy 2020 roku wyniosły 18,4 mln PLN, co stanowi niemal 97% prognozy rocznej na rok 2020. Gry marki Real Boxing wygenerowały p

Wyniki za I kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020

Przychody Vivid Games S.A. ze sprzedaży w I kwartale 2020 roku wyniosły 4,85 mln PLN, natomiast zysk netto 1,01 mln PLN. Wstępny wynik netto za I półrocze spodziewany jest na poziomie 1,96 mln PLN, co stanowi ponad 64% prognozy rocznej na rok 2020. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosł

Nasze gry