Opcja GPV - Vivid Games
Vivid Games
EN

Opcja GPV

Oglądasz 4 posty - 1 przez 4 (z 4 łącznie)
 • Autor
  Wpisy
 • #2235

  Spółka w dniu 1 lipca 2013 r. zawarła umowę inwestycyjną z Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie oraz GPV I. Strony umowy zawiązały w 2013 roku spółkę Vivid Games s.k.a. w celu opracowania, produkcji i wprowadzenia na rynek gry Godfire: Rise of Prometheus.

  W drodze porozumienia z grudnia 2015 roku zawartego pomiędzy GPV I a Vivid Games S.A.:

  • GPV I zobowiązał się do niewykonywania uprawnień wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży przewidzianej Umową Inwestycyjną z dnia 1 lipca 2013 roku,
  • GPV I zrzekł się roszczeń wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży oraz Pierwotnej Opcji Wniesienia,
  • ustanowiono nowe opcje uprawniające GPV I albo do objęcia akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich posiadanych przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Vivid Games S.A. („Nowa Opcja Wniesienia”) albo do sprzedaży na rzecz Vivid Games S.A. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 1 lipca 2021 roku tychże akcji.

  W dniu 4 lipca 2017 roku Emitent otrzymał od GPV I żądanie wykonania Nowej Opcji Wniesienia w formie emisji warrantów subskrypcyjnych. Warranty subskrypcyjne o wartości 1.5 mln PLN wyemitowano. Cały proces zakończymy najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2018 roku.

  #5005
  raff969
  Użytkownik

  Witam, kiedy dowiemy się coś więcej? Cały proces miał być zakończony w perwszych miesiącach a tymczasem mamy już połowę roku.

  #5252

  Fundusz złożył oświadczenie o realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych.
  Jest to kluczowe dla realizacji tzw. Opcji Wniesienia.

  W sprawozdaniach finansowych Spółki opcja wykazywana była jako instrument pochodny, który wpływa na wynik finansowy tylko do dnia wykonania opcji wniesienia. W związku z tym nie obciąży wyniku dodatkowo w późniejszych okresach.

  Więcej informacji: https://vividgames.com/ir/raporty/espi/raport-nr-172018/

  #5705

  W związku z niewykorzystaniem przez Fundusz GPV 25 319 warrantów subskrypcyjnych serii A w dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie ich umorzenia.

Oglądasz 4 posty - 1 przez 4 (z 4 łącznie)
 • Musisz być zalogowany, aby odpowiedzieć w tym temacie.