EU Grants

Vivid Games S.A. received funding from the European Regional Development Fund under measure 1.2 “Sectoral R & D programs” of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 of the project entitled „Preparation of an innovative IT solution that will enable real-time game difficulty level adaptation, in numerous genres and different dimensions of player’s attributes”.

To develop and implement innovative tailor-made, client-server system and framework to perform a technologically groundbreaking feature of real-time difficulty-level adaptation in different dimensions of player features (player metrics) for mobile games. Additional game prototypes will have to be created (in either UE4 or Unity engine) in order to develop resultant difficulty adapter and real-time levels generator embedded within the framework.

Project Total: 6 653 267,55 PLN

Co-funding UE: 4 480 062,72 PLN

 

Vivid Games S.A. received funding from the European Regional Development Fund under measure 1.2 “Sectoral R & D programs” of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 of the project entitled „Developing game prototype using real environment and wheeled vehicles interaction model on mobile platforms based on physical simulation algorithms in real-time”.

Within the project, a playable prototype of a unique mobile game focused on wheeled vehicles and of competitive character, using a model of interactions between environment and a wheeled vehicles calculated in real-time, will be developer.

Project Total: 6 324 643,23 PLN

Co-funding UE: 4 223 696,77 PLN

Vivid Games S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach serwerowych – Systemu GTF (Game Test Framework).”

Celem projektu jest  stworzenie Systemu GTF (Game Test Framework), który służyć będzie do automatycznego testowania funkcjonalności gier mobilnych, zbudowanych na silnikach 2D/3D takich jak Unreal Engine lub Unity.

Wartość projektu: 1 162 816,62 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 787 429,74 PLN

 

Vivid Games S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania (broadcastem) w ekosystemie – Game Content Personalization System GCPS.” w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest stworzenie Game Content Personalization System GCPS, który umożliwi dystrybucję personalizowanego kontentu do określonych segmentów graczy w trybie rzeczywistym.

Efektem projektu będzie stworzenie rozwiązania efektywnie agregującego i segmentującego dane pochodzące z różnych platform
dystrybucyjnych i sprzętowych, a następnie dostarczającego spersonalizowaną treść do wielu wąsko zdefiniowanych segmentów w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 1 994 456,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 369 535,49 PLN

The company executes “Study of the mobile games based on Real Fighting Framework commercialization strategy for Latin America and South-East Asia markets” as a part of GO.GLOBAL.PL Supporting Polish innovation companies commercializing research or development work on the international markets.

 

 

 

On April 10th, 2014 Vivid Games S.A. received information from The National Centre for Research and Development about giving the company founds in the amount of 3.361.694,07 PLN. The founding was given for execution of Cross-platform real-time multi-player backend engine for supporting fotorealistic mobile games” as a part of Operation 1.4 Innovative Economy Operational Programme “Supporting targeted projects”.