Zapytanie ofertowe - Vivid Games
Vivid Games
EN

Zapytanie ofertowe

18/07/2016

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego. Zakup jest planowany w ramach realizacji Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument dostępny w formie pliku poniżej.