Aneks do Memorandum Informacyjnego - Vivid Games
Vivid Games
EN

Aneks do Memorandum Informacyjnego

24/06/2015

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego, który został sporządzony w związku z utworzeniem przez Oferującego – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – konsorcjum dystrybucyjnego dla Akcji serii D oraz podjęciem decyzji o dokonywaniu przydziału Akcji serii D poprzez system giełdowy.

Aneks dostępny jest tutaj.