EN

Kontakt

Relacje inwestorskie

ZAPYTANIA biznesowe

VIVID GAMES – SIEDZIBA GŁÓWNA


Gdańska 160

85674 Bydgoszcz

POLSKA


tel +48 523 215 728

tel +48 883 321 079

fax +48 525 222 130


VIVID GAMES – ODDZIAŁ WARSZAWA


Nowogrodzka 50/54 lok. 449

00695 Warszawa

POLSKA


+48 222 501 792
Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000411156, NIP: 9671338848, o kapitale zakładowym 2.794.546,50 zł w całości wpłaconym.