EN

Dotacje unijne

Vivid Games S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania (broadcastem) w ekosystemie - Game Content Personalization System GCPS.” w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest stworzenie Game Content Personalization System GCPS, który umożliwi dystrybucję personalizowanego kontentu do określonych segmentów graczy w trybie rzeczywistym.

Efektem projektu będzie stworzenie rozwiązania efektywnie agregującego i segmentującego dane pochodzące z różnych platform dystrybucyjnych i sprzętowych, a następnie dostarczającego spersonalizowaną treść do wielu wąsko zdefiniowanych segmentów w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 1 994 456,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 369 535,49 PLN

Spółka realizuje projekt pt. "Opracowanie strategii komercjalizacji gier na urządzenia mobilne stworzonych w oparciu o technologię Real Fighting Framework na rynkach Ameryki Łacińskiej i Azji południowo-wschodniej" w ramach przedsięwzięcia GO.GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych.
Vivid Games S.A. otrzymał informację przekazaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dnia 10.04.2014 r. o przyznaniu Spółce środków finansowych w wysokości 3.361.694,07 złotych. Kwota została przyznana spółce tytułem dofinansowania realizacji projektu "Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne" w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wsparcie projektów celowych".