PL

EU Grants

Vivid Games S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania (broadcastem) w ekosystemie - Game Content Personalization System GCPS.” w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest stworzenie Game Content Personalization System GCPS, który umożliwi dystrybucję personalizowanego kontentu do określonych segmentów graczy w trybie rzeczywistym.

Efektem projektu będzie stworzenie rozwiązania efektywnie agregującego i segmentującego dane pochodzące z różnych platform dystrybucyjnych i sprzętowych, a następnie dostarczającego spersonalizowaną treść do wielu wąsko zdefiniowanych segmentów w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 1 994 456,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 369 535,49 PLN

The company executes “Study of the mobile games based on Real Fighting Framework commercialization strategy for Latin America and South-East Asia markets” as a part of GO.GLOBAL.PL Supporting Polish innovation companies commercializing research or development work on the international markets.On April 10th, 2014 Vivid Games S.A. received information from The National Centre for Research and Development about giving the company founds in the amount of 3.361.694,07 PLN. The founding was given for execution of Cross-platform real-time multi-player backend engine for supporting fotorealistic mobile games" as a part of Operation 1.4 Innovative Economy Operational Programme "Supporting targeted projects”.


SWIM is a web-based platform providing game developers with a number of unique back-end tools to improve their game. You can implement cross-platform multiplayer strategies in an easy and cost-effective way to improve retention, monetization and user acquisition. Advanced tournament options, real-time player-to-player messaging, social networking, integration with analytical tools are just a few examples among dozens of useful features accessible via the fully documented API. Based on Amazon AWS, SWIM platform delivers scalability and high availability functions.

Main SWIM platform features are:

  • Advanced tournaments options, like group/league definition, selection, management, real-time players matchmaking, persistent communication channel between players,
  • Individual player accounts with unique IDs, social networking, multiple devices assignment, scoring, buddies management and statistics,
  • Players behavior management, including banning, markers (i.e. cheating),
  • Basic fraud detection,
  • Advanced leaderboards management tools, including ghost leaderboard for AI opponent matchmaking,
  • Real-time player-to-player messaging, including pop-up communication for rewards management,
  • Integration with SWRVE A/B Test module and Resources Manager,
  • Push notifications to GCM and APNS (with possibility to extend to ADM, Baidu, MPNS, WNS).